Menu

Stála výstava o Pustom hrade


20. novembra 2012 bola slávnostne otvorená stála expozícia venovaná Zvolenskému Pustému hradu (a výskumu v období 1992 – 2012).
Pustý hrad má teda konečne stálu expozíciu. Najzaujímavejšie archeologické objavy zo zvolenského Pustého hradu sú vystavené na prízemí Starej radnice na Námestí SNP 21/31 vo Zvolene.
Výstavu pripravil Archeologický ústav SAV, Výskumné pracovisko vo Zvolene (PhDr. Ján Beljak, PhD.), Katedra archeológie FF UKF (PhDr. Noemi Pažinová, PhD.) a Katedra muzeológie FF UKF (PhDr. Pavol Šteiner, PhD. a jeho študenti). Na inštalácii výstavy sa podieľali aj pracovníci Mesta Zvolen a Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, ktoré aj zapožičalo výstavné exponáty. Celkove je vystavených 744 ks archeologických nálezov z Pustého hradu. Výstava je doplnená o informačné panely a archeo-pieskovisko pre najmenších návštevníkov.

Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com