Menu

Val na Dráhach


mapa

Archeologický výskum pre vedecké a dokumentačné účely sa uskutočnil v dňoch 19. a 20. marca 2010 v lesnom prostredí na lokalite Drahy nad Zvolenom. Cieľom bolo zdokumentovanie valu s priekopou, ktorý sa tiahne v rozsahu takmer 600 metrov smerom JV-SZ. Umelým spôsobom teda bránil prieniku z juhu.

Archeologického výskumu sa zúčastnili šiesti študenti Katedry archeológie FF UKF v Nitre v rámci Materiálového praktika v teréne a štyria študenti Katedry archeológie z FF UK v Bratislave. Výskum viedol archeológ Ján Beljak z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, Výskumná stanica Zvolen a asistovala mu archeologička Noémi Pažinová z nitrianskej katedry archeológie. „Zatiaľ sme o vale nemali k dispozícii žiadne informácie ohľadom jeho štruktúry, či datovania. Prvé výsledky priniesol výskum už na mieste, nakoľko po začistení a vyrovnaní profilov valu je zrejmá jeho drevozemná komorová konštrukcia, ktorú z južnej strany lemuje priekopa. Teleso valu má hrúbku 4 m a rovnakú šírku vykazuje aj priekopa, ktorá siahala do hĺbky vyše 2 metrov, pričom bola vytesaná do skalného podložia.

Archeologického výskumu sa zúčastnil aj nálezca valu Ing. D. Fertáľ, ktorý je autorom mnohých lesných a turistických chodníkov vo Zvolene a okolí. Záujemcovia majú možnosť presvedčiť sa na vlastné oči ako val a priekopa v súčasnosti vyzerajú, nakoľko objekt je v bezprostrednej blízkosti modrou farbou značenej trasy Zvolen-Pustý hrad-Zvolen (číslo trasy 2652).
Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com