Menu

Veža komitátneho hradu (veža I.)


mapa

Na najvyššej kóte hradného kopca (571 m.n.m.) stoja zvyšky mohutnej obytnej veže, ktorá bola ústrednou stavbou najstaršieho hradu a tiež centrom Zvolenského komitátu. Výstavbu veže je možné predpokladať už v poslednej štvrtine 12. storočia. Pôvodná stavba s rozmermi 10,8 x 11,7 m mala viac ako 3 m hrubé múry, ktoré chránili obytné miestnosti zvolenského župana. V spodnom podlaží sa zachoval výklenok, ktorý zrejme slúžil pre osadenie prístupového schodiska. V závere 13. alebo v 14. storočí stavitelia hradu obmurovali základy veže po celom obvode masívnou primurovkou o šírke viac ako 2 m. Už aj tak mohutná stavba tak v spodnej časti mala múry viac ako 5 m hrubé. Primurovka mala slúžiť na stabilizovanie múrov veže, ktorá bola zrejme nadstavaná o nové obytné podlažia.
Sprievodný archeologický materiál získaný pri výskumoch, bol veľmi chudobný v porovnaní s odkrývaním ostatnej plochy hradného areálu. Interiér veže vyplnený suťou zo zrútených múrov bol takmer bez nálezov. Táto nálezová situácia dokazuje systematický odkryv, ktorý už v rokoch 1889 - 1890 uskutočnili prví bádatelia Thomka a Leustách. O stavbe si mylne mysleli, že ide o kaplnku. V čase ich výskumu boli zachované ešte trámy nesúce strop prvého podlažia.
Viac nálezov poskytol priestor nádvoria vedľa veže a priľahlá obranná priekopa. Nálezy reprezentujúce 12. do 17. storočia sú veľmi bohaté a rôznorodé.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com