Menu

Gunda


Gunda
Gunda. Letecká snímka. Foto: J. Beljak. © Aú SAV Nitra.


Hradisko sa nachádza nad riekou Hron v severnej časti katastra Ostrej Lúky. Valové opevnenie má dĺžku cca. 700 m a uzamyká hradisko z troch strán. Val je veľmi pekne čitateľný so šírkou 6-7 m a výškou do 2 m. Zo severu je strmý zráz a rieka Hron. Plocha hradiska je takmer 5 ha. Doposiaľ sa na tomto mieste neuskutočnil archeologický výskum a nevieme ho bližšie datovať. V jeho blízkosti sa nachádza pôvodne stredoveká kúria Gunda. Dodnes je tu viditeľná budova kúrie, pivničné priestory, opevnenie, ako aj ruiny hospodárskych objektov. V areáli kúrie sa nachádza záhrada a vidiecky dom, ktorého majiteľ sa v rámci možností stará o jej ruiny. Kúriu pôvodne v r. 1575 vyplienili Turci, pretože sa chceli do Zvolena dostať z údolia riečky Neresnica cez susednú obec Breziny. Odvliekli 18 ľudí a tých, ktorí sa vzpierali sťali.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com