Menu

Výskum Pustého hradu v roku 2011


1. týždeň
2. týždeň
3. týždeň
4. týždeň
5. týždeň
6. týždeň
7. týždeň
8. týždeň
9. týždeň
10. týždeň
Záverečná komisia


19. marca 2011 začali študenti archeológie z UKF v Nitre pod vedením Jána Beljaka z AÚ SAV a Noémi Pažinovej z KA UKF v Nitre výskum na tzv. spojovacom múre medzi dolnou a hornou časťou Pustého hradu (Sonda 1/2011 - pri ukončení tzv. spojovacieho múra). Už sezóna 2010 jednoznačne preukázala, že tento múr tvorí súčasť Dolného hradu vo forme predsunutého opevnenia. Múr je od Dolného hradu v teréne čitateľný v dĺžke 200 metrov smerom na Horný hrad. V ďalšom 200 metrovom úseku je pravdepodobne už iba skalné bralo. Archeologická sonda je umiestnená práve na mieste, kde sú viditeľné posledné relikty tohto opevnenia.

Na Dolnom hrade Pustého hradu sa v roku 2011 realizovali nasledovné archeologické sondy:

Sonda 2/2011 - sektor 12/E-K: v dvoch priehlbniach za účelom identifikácie ich funkcie a v priestore medzi nimi
Sonda 3/2011 - sektor 15/A-C: v exteriérovej časti západnej línie opevnenia Dolného hradu za účelom overenia dvoch terénnych vĺn
Sonda 4/2011 - sektor 15-16/F-G : v centrálnej časti nádvoria Dolného hradu za účelom získania nálezov z praveku
Sonda 5/2011 - sektor 22-23/C-E: zameraná na výskum hlavnej brány dolného hradu
Sonda 6/2011 - sektor 31-32/E-L: plošný výskum v exteriérovej časti veže na Dolnom hrade
Sonda 7/2011 - sektor 33-34/H-I: zameraná na odkryv severovýchodného nárožia veže Dolného hradu
Sonda 8/2011 - sektor 36-39/E-H: odkryv západnej steny veže Dolného hradu a k nej prislúchajúcej interiérovej a exteriérovej časti veže

Archeologický ústav SAV v rámci výskumu na Pustom hrade v roku 2011 zabezpečil geofyzikálne zameranie cisterny na Hornom hrade, exteriéru veže 1. na Hornom hrade a exteriéru veže na Dolnom hrade. V rámci výskumu sme tiež vytriedili kameň pre následnú stavebnú konzerváciu. Zasypali sme sondy z roku 2010 a zabezpečili pred poveternostnými vplyvmi odkryté murivá na nádvorí Dolného hradu.
Výskum Pustého hradu v roku 2011 - 1. týždeň

(späť na začiatok)

Výskum Pustého hradu v roku 2011 - 2. týždeň

(späť na začiatok)

Výskum Pustého hradu v roku 2011 - 3. týždeň

(späť na začiatok)

Výskum Pustého hradu v roku 2011 - 4. týždeň

(späť na začiatok)

Výskum Pustého hradu v roku 2011 - 5. týždeň

(späť na začiatok)

Výskum Pustého hradu v roku 2011 - 6. týždeň

(späť na začiatok)

Výskum Pustého hradu v roku 2011 - 7. týždeň

(späť na začiatok)

Výskum Pustého hradu v roku 2011 - 8. týždeň

(späť na začiatok)

Výskum Pustého hradu v roku 2011 - 9. týždeň

(späť na začiatok)

Výskum Pustého hradu v roku 2011 - 10. týždeň

(späť na začiatok)

Výskum Pustého hradu v roku 2011 - Záverečná komisia

(späť na začiatok)

Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com