Menu

Veža II.


mapa

Menšia veža vybudovaná na nižšom výbežku hradného vrchu reprezentuje dodatočné rozširovanie pôvodného Horného hradu z 12. storočia. Hranolová obytná stavba s rozmermi 11,2 x 11 m bola vybudovaná zrejme v 2. polovici 13. storočia. Prízemie prístupné samostatným vstupom z nádvoria poskytlo množstvo nálezov, ako sú zlomky keramiky, zbrane a kostené predmety. Okrem nich sa našli aj nerazené mincové kotúčiky, ktoré predstavujú materiál pre falšovanie rakúskych mincí a falzum viedenského fenigu českého kráľa Přemysla Otakara II. (1251 - 1276). Najmladšie nálezy z veže pochádzajú z 15. storočia. Medzi nimi je nádobka s rytou vlnovkovitou výzdobou a zlomky gotických pohárov. Vežu obklopuje obranná priekopa, ktorú na čelných stranách doplňuje masívny zemný val. Ich vybudovanie zrejme súvisí s pobytom Jiskrovských vojsk na hrade. Jiskrovci zrejme rezignovali na obranu rozsiahleho hradného opevnenia a vybudovaním valov a priekop hrad rozdelili na menšie pevnôstky. Obdobie vojnových stretov medzi Jánom Huňadym a Jánom Jiskrom z Brandýsa prinieslo aj zánik veže.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com