Menu

Geografická poloha hradu


mapa

Územie s NKP Pustý hrad leží v geomorfologickej sústave Alpsko-Himalájskej v podsústave Karpaty v provincii Západné Karpaty v subprovincii Vnútorné Západné. V geomorfologickej oblasti Stredné Pohronie v pododdiely Zvolenská kotlina. Táto je z východu je ohraničená Poľanou, zo západu Kremnickými vrchmi, z juhozápadu Štiavnickými vrchmi a z juhovýchodu Javorím.

Samotná lokalita sa nachádza v juhozápadnej časti mesta Zvolen. Vrch, na ktorom sa nachádzajú zrúcaniny Pustého hradu, patrí do horského celku Javorie. Pre masív Pustého hradu je charakteristický oblúkový hrebeň. Sledujeme ho od Zvolena smerom na juh (Veľký vrch, 587 m), kde jeho východné svahy strmo, až bralnato spadajú do údolia Neresnice. Chr-bát sa stáča na západ, klesá do sedla Vráta pod kopcom Varta. Tadiaľto prechádzala prístupo-vá cesta na Zvolenský hrad. Hrebeň pokračuje severozápadným smerom cez najvyšší vrch tejto oblasti Vápennú (680 m) až k majeru Gunda, kde spadá bralnou stenou do Hrona. Horný hrad vybudovali na bočnom hrebeni (571 m), ktorý sa tiahne od Veľkého vrchu ku Hronu, ktorý od neho odrezal skupinu Stráže (Gavurka, 458 m; Sliacky 2008, 4).
Zväčšiť mapu
Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com