Menu

Plán výskumu v roku 2022
Júl 2022


ZAČALA ĎALŠIA SEZÓNA ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU A OBNOVY PUSTÉHO HRADU


V pondelok 4.7.2022 sme začali 31. sezónu archeologického výskumu a obnovy Pustého hradu. Obnovou prejde hlavná vstupná brána Horného hradu. Už tento týždeň sa na nej začne budovať lešenie a v sobotu odoberieme vzorky z trámov na dendrochronologické datovanie. Výskum a obnovu Pustého hradu tento rok podporilo Mesto Zvolen, Ministerstvo kultúry SR a Banskobystrický samosprávny kraj.
Draci spolu so študentmi dnes začali pracovať na sonde 1/2022 na Hornom hrade, ktorá má za cieľ preskúmať plochu na vrcholovej plošine Horného hradu a v ťažobnej jame v jej susedstve. Skladá sa z časti A (rez ťažobnou jamou) a časťou B na vrcholovej plošine. Následne sa presunieme na spodnú terasu tzv. Dončovho hradu, kde zrealizujeme:
Sondu 2/2022 pri západnej hradbe tzv. Dončovho hradu v kontakte s jeho priečnym múrom. Bude aj prípravou na sanáciu murív v tomto priestore, kde sa nachádza aj okno v priečnom múre, ktoré je v zlom statickom stave.
Sondu 3/2022, ktorá preskúma plochu pri západnej hradbe tzv. Dončovho hradu, kde sme v roku 2021 objavili ďalší múr z vrcholného stredoveku. Výskum bude slúžiť aj ako podklad pre jeho sanáciu. Zároveň overí existenciu remeselných dielní v tejto časti Horného hradu.
Sonda 4/2022 má za cieľ preskúmať plochu pri západnej hradbe tzv. Dončovho hradu v kontakte s terasovým múrom z prelomu 13. a 14. storočia.
Tešíme sa na Vašu návštevu Pustého hradu a s radosťou Vám ukážeme čo nové sme objavili. Pripravené sú aj nové prospekty a pohľadnice pre záujemcov a rovnako komentované prehliadky hradu.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady


(späť na začiatok)


MESIAC JÚL NA PUSTOM HRADE A NOVÉ INFORMÁCIE O JEHO STAVEBNOM VÝVOJI


Počas júla na Pustom hrade s jeho Drakmi, študentami a murármi začala 31. sezóna archeologického výskumu a stavebnej obnovy. Po 30. rokoch sme sa vrátili k rekonštrukcii hlavnej vstupnej brány Horného hradu. Postavené lešenie nám umožnilo odobrať vzorky z pôvodných stredovekých trámov, ktoré sa nachádzajú z vnútornej strany brány medzi jej 3. a 4. podlažím. Vďaka aktuálnemu dendrochronologickému datovaniu vieme, že drevá boli zoťaté presne v polovici 13. storočia. Viaže sa k tomu aj písomný prameň z roku 1255, keď kráľ Belo IV. daroval majetky v neďalekej obci Dubové za „vykonávanie prác na kráľovských hradoch“. V prípade hlavnej vstupnej brány išlo o jej dostavbu, keď k pôvodnej bráne dostavali hranolovú vežu, z ktorej sú drevá. Pôvodnú bránu a opevnenie Horného hradu (s rozlohou 3,5 hektára) aj vďaka archeologickým nálezom datujeme už na prelom 12. a 13. storočia.
Počas júla sme tiež zrealizovali výskum v sondách 1A a 1B na vrcholovej plošine Horného hradu. Sonda 1A preukázala, že ťažobná jama, ktorá sa tu nachádza zrejme slúžila na ťažbu železnej rudy vo vrcholnom stredoveku po výstavbe hradu. V sonde 1B sme okrem zvyškov stredovekej pece našli aj zaujímavé nálezy z vrcholného stredoveku v podobe falošných mincí, militárii, keramiky a zvieracích kostí.
Začali sme tiež výskum v sonde 2 na spodnej terase tzv. Dončovho hradu v kontakte obvodového opevnenia a priečneho múru s okienkom. Po stiahnutí prvej vrstvy sa ukázala deštrukcia tehál a kameňov, zrejme z ďalšej pece zo záveru 13. alebo začiatku 14. storočia sprevádzaná nálezmi z tohto obdobia. Budúci týždeň tu budeme s výskumom pokračovať a postupne otvoríme v jej susedstve aj sondy 3 a 4.
Počas júla sme tiež upravili terén pri hradbe v susedstve hlavnej vstupnej brány Horného hradu a pripravili kameň na jej obnovu. Dokončili sme aj vyhliadkovú terasu na veži komitátneho hradu na najvyššom mieste Pustého hradu, ktorá sa úž dnes teší veľkej obľube návštevníkov.
Archeologický výskum a obnova Pustého hradu prebieha aj tento rok vďaka podpore Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR. Realizuje ho Archeologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre. Tešíme sa na vašu návštevu. Radi Vám predstavíme ukážku aktuálnych archeologických nálezov a venujeme najnovšie prospekty a pohľadnice o hrade.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen

(späť na začiatok)


Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2018 a 2019 podporili:

Visegrad

BBSK

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com