Menu

Výskum hradu Čabraď v roku 2013


V roku 2013 je na hrade Čabraď naplánovaný výskum predovšetkým v dvoch častiach hradného areálu:
- južný portál 3. vstupnej brány (exteriér – interiér)
- interiér prístavby 2. vstupnej brány

Cieľom výskumu je príprava objektov 2. a 3. brány pre následnú sanáciu.


Archeologický výskum bol v roku 2013 podporený dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR.

Archeologický výskum na hrade Čabraď je zameraný predovšetkým na odkryv čelnej steny tretej brány. Okrem nálezov z 18. a 19. stor. vo forme črepov, mincí, skla, klincov, kachlíc a pod. sa podarilo objaviť aj architektonické články pôvodnej konštrukcie brány. Archeologický výskum prebiehal aj v priestore prístavby druhej brány a to z dôvodu výstavby (kopanie pätiek pre nosníky) konštrukcie zastrešenia tejto časti hradu Čabraď.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com