Menu

Nové fotografie zo sezóny 2014 na Modrom Kameni.


Výskum hradu Modrý Kameň v roku 2013


V roku 2013 sa bude na hrade Modrý Kameň realizovať archeologický výskum predošetkým v priestore severného parkánu, ale tiež v priestore východnej terasy, severozápadnej terasy a v priestore južného krídla paláca.

- Sonda 1/2013 v priestore severného parkánu. Výskum tejto plochy súvisí s úpravami terénu, ktoré majú za cieľ zabezpečiť odvedenie vody, ktorá poškodzuje severný múr severného parkánu. Výskum tiež umožní konzerváciu murív severného parkánu od základovej škáry.
- Sonda 2/2013 v priestore východnej terasy. Zisťovacia sonda súvisí s úpravami terénu, ktoré majú za cieľ zabezpečiť odstránenie sekundárnych navážok z 19. stor. (do hĺbky 1 metra od povrchu). Tie nepriaznivo vplývajú na historické murivá hradu (udržujú vodu, ktorá murivá poškodzuje).
- Sonda 3/2013 v priestore severozápadnej terasy. Zisťovacia sonda súvisí s úpravami terénu, ktoré majú za cieľ zabezpečiť odstránenie sekundárnych navážok z 19. stor. (do hĺbky 1 metra od povrchu). Tie nepriaznivo vplývajú na historické murivá hradu (udržujú vodu, ktorá murivá poškodzuje).
- Sonda 4/2013 v priestore južného krídla paláca. Zisťovacia sonda súvisí s úpravami terénu, ktoré majú za cieľ zabezpečiť odstránenie sekundárnych navážok z 19. stor. (do hĺbky 1 metra od povrchu). Tie nepriaznivo vplývajú na historické murivá hradu (udržujú vodu, ktorá murivá poškodzuje).


Archeologický výskum bol v roku 2013 podporený dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR.


Výskum hradu Modrý Kameň v roku 2013 - 1. týždeň


Výskum hradu Modrý Kameň v roku 2013 - 2. týždeň

Počas druhého týždňa výskumu na hrade Modrý Kameň sa pokračovalo s odkryvom pomocou piatich rezov na severnom parkáne (až po kamenné podložie). Na severozápadnej a východnej terase sa začali rozširovať rezy severným smerom a objavili sme ďalšie murivá pôvodného stredovekého hradu.


Výskum hradu Modrý Kameň v roku 2013 - 3. týždeň

Pokročilo sa s odkryvom zásypov na východnej terase, severozápadnej terase a predovšetkým na severonom parkáne. V zásype sa vyskytujú predovšetkým novoveké črepy, ale objavila sa aj keramika z doby bronzovej.


Výskum hradu Modrý Kameň v roku 2013 - 4. a 5. týždeň

Počas štrvtého a piateho týždňa výskumu na hrade Modrý Kameň bol z veľkej časti odkopaný zásyp severného parkánu a severozápadnej tersy. Pokročilo sa aj s odkryvom východnej terasy, kde okrem rôznej stredovekej architektrúry bola objavená aj chlebová pec. V severozápadnej terase sme zas našli kamennú architektúru s polkruhovým pôdorysom.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com