Menu

Hlavná vstupná brána Horného hradu


mapa

Torzo bránovej veže je najlepšie zachovanou stavbou Horného hradu a dominantou celého hradného areálu. Brána bola vybudovaná okolo roku 1250 ako súčasť opevnenia, ktoré obklopilo rozľahlý areál Horného hradu s rozmermi 430 x 90 metrov. Okolo pôvodného komitátneho hradu tak vzniklo rozsiahle útočisko s plochou približne 3,5 ha chránené masívnou murovanou hradbou s hrúbkou 2 metre a výškou približne 6 metrov. Impozantný rozsah stavebných aktivít z polovice 13. storočia dopĺňa opevnenie Dolného hradu s rozlohou asi 0,7 ha a spojovacia hradba, ktorá mala oba hrady spojiť do jedného pevnostného celku. Hlavný vstup do opevnenia Horného hradu bol položený na južnej strane. Chránila ho dovnútra otvorená veža s bránou zdobenou jednoduchými románskymi rímsami. Vstup uzatvárali masívne vráta zaistené posuvnou závorou. V priebehu 14. storočia bola pôvodná bránová veža radikálne prestavaná. Staršiu stavbu čiastočne zbúrali a ponechali z nej len pôvodný portál a bočné steny vystupujúce do nádvoria v podobe pilierov. Na týchto múroch vznikla nová 4-podlažná veža vysunutá pred hradbu opevnenia. Jej vonkajší vstupný portál bol uzatvorený padacou mrežou. Miestnosti nad prejazdom osvetlené jednoduchými strieľňovými okienkami boli prístupné z dvoch drevených ochodzí osadených na vnútornej strane veže smerom do nádvoria.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com