Menu

Veža na Dolnom hrade


mapa

Ústrednou stavbou Dolného hradu bola mohutná obytná veža s rozmermi 19,9 x 19,9 metrov a hrúbkou muriva 3,3 metra. Vybudovaná bola na nižšom výbežku hradného vrchu takmer 100 metrov pod úrovňou Horného hradu. Vďaka archeologickým nálezom a datovaniu pomocou rádiouhlíkovej metódy môžeme výstavbu veže Dolného hradu datovať do prvých desaťročí 13. stor. Dolný hrad vznikol ako sídlo panovníka pri jeho pobytoch v poľovníckych revíroch okolo Zvolena. Potreby kráľovského dvora odrážajú celkové rozmery obytnej veže, ktorej jednotlivé podlažia dosahovali rozlohu 180 m2 až 225 m2. Pri predpokladanej výške päť podlaží veža disponovala interiérovou plochou minimálne 1000 m2. Spodné podlažie prístupné z nádvoria zrejme slúžilo ako skladisko, nad ním boli zrejme 3 úrovne obytných priestorov a obranné podlažie. Vstup do prvého podlažia bol ešte koncom 20. stor. viditeľný vo východnej stene veže. Torzo juhovýchodného nárožia veže aj dnes dosahuje výšku takmer 17 metrov.
Svojimi mimoriadnymi rozmermi predstavuje obytná veža na Dolnom hrade odozvu veľkých obytných veží francúzskych hradov. Na území historického Uhorska môžeme zvolenskú vežu porovnať len s obytnými vežami ďalších kráľovských hradov. Najlepšie sa zachovali hranolová veža na hrade Srednyj (Šeredné, dnes Ukrajina, 18,5 x 18,5 metrov), šesťboká veža dolného hradu vo Visegrade (30 x 17 metrov) a tzv. Biela veža hradu v Ostrihome (16 x 13 metrov). Podobné rozmery dosahovali aj zaniknuté obytné veže hradov Bratislava (23 x 23 metrov) a Spiš (valcová veža s priemerom 23 metrov).Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com