Menu

Hlavná vstupná brána Dolného hradu


mapa

Hlavná vstupná brána do Dolného hradu, ktorá chránila prístup do hradného nádvoria vznikla súčasne s rozsiahlym hradným opevnením okolo roku 1250. Prístupová cesta k nej bola z obranných dôvodov vedená priamo popod hradnú vežu a potom pozdĺž dlhého úseku hradby až k bráne. Pred ňou sa tiež nachádzala brána v tzv. spojovacom múre. Vstupný portál hlavnej brány do hradu so šírkou takmer 3 m bol zostavený s masívnych, kvalitne opracovaných kvádrov. Uzatvárali ho 2-krídlové vráta, ktoré boli na spodnej strane osadené do zachovaných kamenných lôžok. Podľa rozšíreného múru na vnútornej strane za vrátami sa dá predpokladať, že brána mala za portálom zaklenutý prejazd a nad ním ešte jedno obranné podlažie.
Archeologický výskum v okolí brány zistil množstvo nálezov. Medzi najpozoruhodnejšie patria postriebrené kovanie z konského postroja a strieborný sobášny denár z poslednej štvrtiny 13. storočia. Na minci je vyobrazený uhorský panovník Ladislav IV. Kumánsky so svojou manželkou Izabelou z rodu Anjou, ktorý sa zosobášil v roku 1277. Opačná strana denára zobrazuje draka, ktorý predstavoval v stredovekej ikonografii silu a moc. Z priestoru brány pochádza množstvo železných predmetov ako sú klince, nožíky, pracky, podkova, hroty šípov. Jeden z objavených nožov má zdobenú čepeľ. Z jednej strany je zdobený strieborným ornamentom v motíve vĺn a z druhej strany má výzdobu v podobe zlatých srdiečok. Na nádvorí pri východnej stene brány sa našla piecka so zuhoľnateným drevom, ktorého zoťatie bolo analytickými metódami datované do obdobia po roku 1222. Potvrdzuje to výstavbu opevnenia Dolného hradu do obdobia okolo polovice 13. stor.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com