Menu

Lieskovec


Lieskovec
Lieskovec. Foto: J. Beljak.


Ostroh Hrádok sa nachádza pri komunikácii Lieskovec – Zolná, asi 1 km za Lieskovcom. Čnie sa nad sútokom Zolnej a Hučavy. Stopy pravekého osídlenia sa zistili pri prácach na kameňolome ešte pred II. svetovou vojnou. V r. 1995 – 2002 lokalitu skúmal R. Malček. Temeno kopca bolo prvýkrát osídlené v neskorej dobe kamennej ľudom badenskej kultúry, po ktorom sa tu našlo ohnisko, zvyšky opevnenia (priekopa) a keramika. Keramické a bronzové nálezy potvrdzujú, že lokalita bola následne osídlená i v strednej a mladšej dobe bronzovej, avšak intenzívne predovšetkým v dobe rímskej ľudom púchovskej kultúry a neskôr Germánmi. V tomto období bola zrejme vyhĺbená priekopa na šiji východne od kopca, navŕšený mohutný násyp na východnom kraji temena a nasypaná štrková vrstva na vrcholovej plošine. V násype sa našla vcelku zachovaná rímska amfora, vyrobená na konci 2. stor. Zvyšky pravekého osídlenia sa nachádzajú nielen na temene ostrohu, ale aj na priľahlej terase, kde sa doposiaľ vyzbierala keramika z mladšej doby kamennej (lineárna kultúra), neskorej doby kamennej (badenská kultúra) a z doby rímskej (Germáni).Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com