Menu

Terasy na tzv. Dončovom hrade


mapa

Strmé klesanie svahu bolo v priestore tzv. Dončovho hradu a tiež v jeho južnejšom predradí zmiernené terasovými úpravami. Oba tieto priestory vymedzovali od zvyšnej časti hradu tzv. priečne hradby a výrazne boli prestavané a dotvorené koncom 13. stor. a v 14. stor. Hradba v severozápadnej časti hradu bola založená do strmo klesajúceho svahu. Z vonkajšej strany bola dodatočne spevnená masívnym oporným múrom a ďalej v nároží aj oporným pilierom odľahčeným oblúkom. Práve vďake tejto prestavbe v závere 14. stor. sa v plnej výške zachovala hradba z polovice 13. stor. vrátane pochôdznej úrovne i predprsne. Po statickej poruche ju celú obstavali a zasypali. Ďalším zaujímavým nálezom pôvodnej stredovekej architektúry je okienko zachované v západnej časti priečneho múru tzv. Dončovho hradu. Archeologickým výskumom v rokoch 1992-2008 sa na umelo vytvorených terasách podarilo doložiť objekty hospodárskych budov a výrobných objektov. Nachádzali sa predovšetkým v najnižšej západnej časti nádvoria tzv. Dončovho hradu. Všetky hospodárske objekty mali zväčša drevenú konštrukciu, resp. kamenné základy a zrubovú konštrukciu stien. Archeologické nálezy tu dokladajú spracovanie kovov, výrobu kostených a parohových produktov. Potvrdené sú aj doklady hlinených či tehlových pecí. Medzi hnuteľnými archeologickými nálezmi sú doložené fragmenty keramických nádob, hrotov šípov používaných pri streľbe z luku i kuší, nože, sekery, ozdobné kovania zo šiat a konského postroja. Našiel sa tu aj jeden z najkrajších nálezov z Pustého hradu - postriebrené knižné kovanie s vyobrazením draka chrliaceho oheň. To zároveň dokladá vysokú civilizačnú úroveň obyvateľov hradu v stredoveku.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com