Menu

Bránička a opevnenie na Dolnom hrade


mapa

Zvolenský Pustý hrad so svojou rozlohou 4,7 ha patrí medzi najväčšie hradné areály v strednej Európe. V 1. polovici 13. storočia vzniká Dolný hrad, ktorého centrálnou stavbou bola mohutná obytná veža. K nej sa okolo roku 1250 pripojila mohutná hradba s hrúbkou 2,5 m obklopujúca rozsiahle hradné nádvorie. Opevnenie Dolného hradu má tvar oválu s rozmermi 183 x 38 m a uzaviera plochu približne 0,7 ha. Jeho súčasťou je aj tzv. spojovací múr, ktorý v dĺžke 206 metrov pokračuje smerom k Hornému hradu. Okrem hlavných vstupných brán do Horného a Dolného hradu boli v hradbách obklopujúcich Horný aj Dolný hrad aj menšie výpadové bránky. Štyri sa nachádzajú v hradbách Horného a jedna je v severnej časti opevnenia Dolného hradu. Bránky mohli poslúžiť na výpady proti obliehateľom, ako únikový východ, a prípadne aj na kontrolu dlhých úsekov hradného opevnenia.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com