Menu

Podborová


Podborová
Podborová. Foto: J. Beljak.


Plochá ľavobrežná terasa Hrona sa nachádza na severnom okraji Zvolena v susedstve Borovej hory. Prvýkrát bola osídlená v mladšej dobe kamennej. Početné nálezy lineárnej keramiky tu vyzbieral R. Malček r. 2001 a existenciu neolitického sídliska potvrdil i výskum J. Beljaka v r. 2008, 2009 a 2010. Na polohe sa našli i stopy lengyelského a badenského obyvateľstva z neskorej doby kamennej. V mladšej dobe bronzovej sa tu nachádzalo sídlisko a žiarové pohrebisko lužickej kultúry, ako to potvrdzuje nález urnových hrobov v areáli kasární SNP.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Archeologický výskum a sanácia veže boli v roku 2018 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Pracovné workshopy a spracovanie nálezov na hrade Peťuša v roku 2018 boli podporené dotáciou Obnovme si svoj dom MK SR, podprogram 1.3

MKSR

Letnú školu archeológie 2018 podporili:

Visegrad

BBSK

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com