Menu

Zvolen – námestie


Námestie
Námestie SNP vo Zvolene. Letecká snímka.
Foto: J. Beljak. © Aú SAV Nitra.Archeologický Výskum v rámci rekonštrukcie námestia uskutočnil v rokoch 2002-2007 V. Hanuliak. Potvrdil existenciu staršej radničnej stavby z 1. polovice 15. stor. severne od lode kostola sv. Alžbety. V r. 2004-2005 preskúmal cintorínovú časť východne od presbytéria kostola sv. Alžbety. V roku 2006 boli odkryté základy kaplnky a prístavby špitála a roku 2007základy južnej línie cintorínskej ohrady, niekoľko hrobov a dve prístavby k cintorínskej ohrade. V roku 2008 v archeologickom výskume pokračoval J. Beljak. Zdokumentoval západnú líniu cintorínskej ohrady pri kostole sv. Alžbety, dvadsať kostrových hrobov z obdobia stredoveku, kruhový základ a kolové jamy pri novej tribúne. Zrejme je súčasťou ľahkej drevenej kolovej konštrukcie - časť tržnice(?). Okrem toho sa tu v sekundárnej polohe našličrepy z veľkomoravského obdobia.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com