Menu

Výskum hradu Divín v roku 2013


Od 3. júna 2013 sa na hrade Divín (okr. Lučenec) realizuje archeologický výskum vo vybraných úsekoch Horného hradu, parkánu a predhradia. Vedúci výskumu: PhDr. Eva Fottová (Archeologický ústav SAV v Nitre), odborná spolupráca: Mgr. Kristína Kučeráková, PhD. (Archeologický ústav SAV v Nitre, pracovisko Zvolen).

Horný hrad:
Sonda 1b – prehlbovanie sondy 1b, za účelom zistenia pôvodnej nivelety nádvoria a odkrytia staršieho kamenného základu
Sonda 1d – pôvodne kužeľovito vyvýšený terén v rohu nádvoria. Plošné zníženie o 1m, z dôvodu vytvorenia stabilnejšieho priestoru pre stavebné aktivity (zároveň sa odľahčia priľahlé murivá južného a západného paláca)
Sonda 1e – vstup z nádvoria do suterénu 3c – odstránenie sute opierajúcej sa o murivá južného paláca v mieste vstupu do suterénu
Sonda 2 – vyčistenie a vyrovnanie interiér z dôvodu výstavby lešenia
Sonda 3c4/3c5 – odstránenie zostávajúcej sute z interiéru suterénu 3c na úroveň hlinitej podlahy
Sonda 3d1 – doskúmanie sondy v mieste ktorej sa nachádza malý suterén, prístupný cez východnú stenu zaklenutým vstupom; následné zabezpečenie klenby a kaverny v stene nad vstupom medzi priestormi 3c/3d

Parkán:
Sondy 6-01, 6-02 – umiestnené z vonkajšej strany hradby horného hradu. Odkop je potrebné spraviť až po pätu múru. Sondami sa overí skutočná úroveň založenia hradobného múru a tiež stav muriva pod úrovňou násypu.

Predhradie:
- v mieste odkrytej priekopy je nutné zabezpečiť profil proti zrúteniu
- sonda 20a: jej úlohou je zistiť pôvodnú úroveň nádvoria


Archeologický výskum bol v roku 2013 podporený dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com