Menu

mapa

V sobotu 14.5.2022 sa na Pustom hrade vo Zvolene uskutoční brigáda Mesta Zvolen v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV a Priaznivcami Pustého hradu pod záštitou primátorky mesta Zvolen Ing. Lenky Balkovičovej.

Počas brigády sa bude čistiť a opravovať náučný chodník na Pustý hrad. Začne sa čistením chodníka od smetí na serpentínach medzi Haputkou, Dolným a Horným Pustým hradom. Následne sa začnú opravovať schody od Horného hradu smerom sa Dolný hrad a na serpentínach medzi Dolným hradom a Haputkou.

Občerstvenie a pracovné náradie budú pre účastníkov brigády zabezpečené. Rovnako im venujeme prospekty a pohľadnice Pustého hradu a urobíme im komentovanú prehliadku hradného areálu.

Zraz účastníkov brigády je o 8:00 na Haputke (parkovisko za Zimným štadiónom pod Pustým hradom).

V prípade záujmu o účasť na brigáde sa do 12.5.2022 prihláste na adrese: shusarikova@zvolen.sk, vluptak@zvolen.sk alebo beljak@ife.sk
3.6.2017 - Primátorská brigáda na Pustom hrade


Pod záštitou primátorky mesta Zvolen Lenky Balkovičovej sa v sobotu 3.6.2017 konala v areáli Pustého hradu júnová dobrovoľnícka brigáda. Samotná akcia sa organizačne konala pod hlavičkou mesta Zvolen, Priaznivcov Pustého hradu, Archeologického ústavu v Nitre a ďalších partnerov. Stretnutie bolo o cca 8:00 pred horárňou Haputka, respektíve pred tým, čo z nej ešte ostalo a následne okolo 8:15 sa všetci prítomní vyviezli na Dolný hrad. Počas niekoľkých hodín 30 členná skupina na čele s pánom Beljakom a prvou dámou mesta Zvolen porobila veľký kus roboty. Čistil sa areál Dolného hradu, opravoval sa chodník od brány Dolného hradu smerom na Haputku. Ďalšia partia čistila svah pod západnou bránou Dolného hradu a upevňovali sa aj pred nedávnom nainštalované drevené sochy kráľov. Po poriadnej makačke prišlo viac než vhod menšie občerstvenie.

Apríl 2017 - Dobrovoľnícka brigáda - chodník na Peťušu

26.9.2016 - Dobrovoľnícka brigáda firmy Continental na Pustom hrade


V pondelok 26.9.2016 sa na Pustom hrade uskutočnila dobrovoľnícka brigáda, ktorej sa zúčastnilo viac ako 30 pracovníkov z firmy Continental vo Zvolene. Pomohli nám s vyčistením svahu pod východnou a severnou líniou opevnenia Dolného hradu od náletovej vegetácie, konárov a kameňov.

25.6.2016 – dobrovoľnícka „primátorská“ brigáda na Pustom hrade


25. júna 2016 sa pod záštitou primátorky mesta Zvolen Ing. Lenky Balkovičovej uskutočnila brigáda počas ktorej sme vyčistili pristor pri vstupnej bráne v spojovacom múre od náletovej vegetácie.

4.6.2016 – dobrovoľnícka miništrantská brigáda na Pustom hrade


4. júna 2016 sa uskutočnila miništrantská brigáda počas ktorej sa vyčistil úsek pri spojovacom múre od Dolného hradu.

13.6.2015 – dobrovoľnícka brigáda „primátorská“ na Pustom hrade


Zvolenskí primátori zanechali odkaz budúcim generáciám


Zvolen, 13. Júna 2015 – Stretnutie stierajúce hranice času. Aj tak by sa dala nazvať sobotňajšia brigáda na Pustom hrade. Minulosť tu bola zastúpená prvými dvoma zvolenskými primátormi, súčasnosť terajšiou primátorkou. Spoločne poslali pozdrav budúcim generáciám.
„Vždy ma fascinovalo, keď archeologický výskum odhalil niečo, čo ľudia kedysi dávno vložili do objektov. Je v tom krása a akési tajomno zároveň. A je v tom symbolika, veď svojou prácou aj tak priamo ovplyvňovali životy budúcich generácií. Povedala som doktorovi Beljakovi, že by bolo pekné urobiť niečo podobné. No a on hneď navrhol konkrétne miesto, kam odkaz uložíme,“ uviedla primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová. Od nápadu teda nebolo ďaleko k jeho uskutočneniu.
Vyhlásená bola „primátorská brigáda“, na ktorú boli pozvaní všetci predchádzajúci primátori mesta. Marián Porkert a Dušan Lizoň, ktorí Zvolen viedli prakticky od začiatku fungovania modernej samosprávy, svoj súhlas avizovali už dlho dopredu. Napriek tomu, že dnes už nie sú verejne činnými osobami, zaspomínať si v kruhu priateľov prišli radi. A boli tiež radi, že môžu aspoň máličko pomôcť pri obnove Pustého hradu, s ktorým boli počas rokov vo vedení mesta v mimoriadne úzkom spojení. Z brigády sa z pracovných dôvodov ďalší dvaja bývalí primátori ospravedlnili.
Brigáda začala už od skorých ranných hodín, slávnostná chvíľa však prišla až krátko pred poludním. Primátori, niekoľko súčasných poslancov mestského zastupiteľstva, archeológovia a zhruba tridsiatka ďalších nadšencov obnovy Pustého hradu sa zhŕkli v malom priestore pri západnej stene veži Dolného hradu, aby boli svedkami historického okamihu. Do malej poštovej schránky bol pri príležitosti obnovy hradnej veže, a pri príležitosti spomienky na archeologický výskum v rokoch 2009 – 2015 vložený pozdrav pre budúce generácie. Spolu s ním do schránky putovala monografia Pustého hradu a symbolická minca s rokom vydania 2009. No a nemohlo chýbať dobré vínko, biele i červené, rovnako ročník 2009. To všetko bolo následne zamurované do veže, aby to tam pretrvalo dlhé roky. „Ide o symboliku. Monografia má ukázať budúcim generáciám krajinu, históriu a výskum Pustého hradu, rok 2009 je pre nás mimoriadne významný, veď vtedy začal archeologický výskum na Dolnom hrade. No a poštová schránka? Tá symbolizuje odkaz posielaný do budúcnosti,“ s úsmevom vysvetlil vedúci archeologického výskumu Ján Beljak.
Po slávnostnom okamihu sa všetci vrátili k práci. Najskôr vyčistili nádvorie Dolného hradu, potom sa presunuli k obrovským kopám skál, ktoré presúvali, aby nebránili v práci archeológom. A hoci sa teplota pohybovala okolo tridsiatich stupňov, pracovali s úsmevom. Veď svojou troškou a v rámci svojich možností prispeli k obnove jedného z najznámejších zvolenských miest, ktoré bude nepochybne chodiť obdivovať ešte mnoho budúcich generácií.

text Martin Svatuška hovorca Mesta Zvolen

23.5.2015 – dobrovoľnícka brigáda „miništrantská“ na Pustom hrade


V sobotu 23. mája sa na Pustom hrade uskutočnila v poradí ďalšia dobrovoľnícka – tzv. miništrantská brigáda. Tradične ju organizujeme spolu s Jožkom Paločkom a miništrantmi. Tento rok sa jej napriek zlému počasiu zúčastnilo takmer 20 dobrovoľníkov. Brigádu podporilo Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR, ktorí zabezpečili pracovné náradie, rukavice a občerstvenie pre dobrovoľníkov. Vďaka dobrovoľníkom sme presunuli veľkú časť skládky kameňa, ktorá sa nachádza pri západnej stene veže Dolného hradu k jej juhovýchodnému nárožiu. Z tadiaľto bude presunutá na centrálnu skládku kameňa na nádvorí Dolného hradu. Na západnej stene veže už prebiehajú sanačné práce a od 1.6.2015 tu začne archeologický výskum.
Ďalšia dobrovoľnícka brigáda sa uskutoční v sobotu 13.6.2015 pod záštitou primátorky Mesta Zvolen. Verím, že sa jej zúčastní čo najviac dobrovoľníkov.

Brigáda 28.3.2015


V sobotu 28.3.2015 sa uskutočnila dobrovoľná brigáda Priaznivcov Pustého hradu, študentov a dobrovoľníkov, počas ktorej sa vybudovalo schodisko na začiatku náučného chodníka na Haputke a od náletovej vegetácie sa vyčistil priestor medzi Dolným a Horným hradom pri tzv. spojovacom múre. Brigády sa zúčastnilo vyše 30 ľudí. Odmenou im bol vynikajúci fazuľový guláš.

Brigáda 14.6.2014


V sobotu 14.6.2014 sa pod záštitou primátora mesta Zvolen Ing. Miroslava Kuseina v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV Nitra uskutočnila brigáda na Pustom hrade. Okrem pracovníkov MsÚ Zvolen sa jej zúčastnili nadšenci Pustého hradu. Spoločnými silami sa upravilo nádvorie po dvoch veterných kalamitách (19.4.2014 a 15.5.2014) ktoré zničili stromy na Dolnom hrade.

Brigáda 8.6.2013


V sobotu 8.6.2013 sa na Dolnom Pustom hrade uskutočnila brigáda za účasti miništrantov fary Zvolen-mesto, J. Beljaka a J. Palocka. Chlapci pomohli pri úprave skládky kameňa pred výskumnou sezónou a vytvorili tak dostatočný priestor pre uskladnenie novovykopaného kameňa.

Brigáda 11.5.2013


V sobotu 11.5.2013 sa pod záštitou primátora mesta Zvolen Ing. Miroslava Kuseina v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV Nitra uskutočnila brigáda na Pustom hrade. Okrem pracovníkov MsÚ Zvolen sa jej zúčastnili nadšenci Pustého hradu, ktorí tu pracovali ešte ako študenti v 90-tych rokoch 20. stor. Spoločnými silami sa upravila skládka kameňa pri západnej stene veže Dolného hradu. Z dreva sa tiež vytvorila rampa pre vývoz hliny a kameňa z interiéru veže. Výraznou mierou sa tak pomohlo logistike archeologického výskumu, ktorý tu začne v pondelok 1. 7.

Brigáda 4.5.2013


V sobotu 4.5.2013 sa pod záštitou ObÚ Podzámčok a Obč.združenia „PRE KRAJŠÍ PODZÁMČOK“ uskutočnila brigáda na úpravách okolia hradu Dobrá Niva. Upravilo a vyčistilo sa okolie hradu. Tiež sme zrealizovali dve archeologické sondy. Tie boli prvými archeologickými sondami na hrade po viac ako 120-tich rokoch.

Brigáda 23.6.2012


V sobotu 23.6. sa pod záštitou primátora mesta Zvolen Ing. Miroslava Kuseina v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV Nitra uskutočnila brigáda na Pustom hrade. Okrem pracovníkov MsÚ Zvolen sa jej zúčastnili nadšenci Pustého hradu, ktorí tu pracovali ešte ako študenti v 90-tych rokoch 20. stor. Spoločnými silami sme preniesli skládku kameňa z interiéru veže Dolného hradu. Vytvoril sa tak priestor pre realizáciu archeologického výskumu, ktorý tu začne v pondelok 2. 7.
Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com