Menu

Môťová – priehrada


Môťová – priehrada
Môťová – priehrada. Letecká snímka.
Foto: J. Beljak. © Aú SAV Nitra.Lokalita sa nachádzala na miernom návrší pri bývalom sútoku potoka Sekier a Slatiny. Dnes je zatopená Môťovskou priehradou. Počas jej vypustenia v roku 2007 sa podarilo vyzbierať väčšie množstvo keramických nálezov. Črepy pochádzajú predovšetkým z predveľkomoravského a veľkomoravského obdobia (8.-9. stor.). Súbor dopĺňa niekoľko pravekých keramických fragmentov. Na protiľahlom kopci Strážnica sa zberom podarilo získať črepy z doby bronzovej.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Archeologický výskum a sanácia veže boli v roku 2018 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Pracovné workshopy a spracovanie nálezov na hrade Peťuša v roku 2018 boli podporené dotáciou Obnovme si svoj dom MK SR, podprogram 1.3

MKSR

Letnú školu archeológie 2018 podporili:

Visegrad

BBSK

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com