Menu

Palác a cisterna na tzv. Dončovom hrade


mapa

V okrajovej časti Horného hradu sa nachádza samostatný hrad vybudovaný na začiatku 14. storočia. V tejto dobe Horný hrad vybavený len samostatne stojacimi, priestorovo stiesnenými obytnými vežami prestal vyhovovať dobovým požiadavkám na bývanie a reprezentáciu. Potrebu získania nových komnát vtedajší majitelia hradu riešili skutočne pozoruhodným spôsobom. Na voľnom priestranstve v najnižšej časti Horného hradu vznikol úplne nový hrad, ktorého ústrednou stavbou bol rozsiahly hradný palác. V spodnej časti mal suterénne skladovacie podlažie sporo osvetlené vysoko položenými úzkymi okienkami. Nad ním je možné predpokladať 2 až 3 podlažia obytných priestorov. K palácu je pristavaná menšia budova, v ktorej prízemí nachádzame kamennú filtračnú nádobu. Do nej ústilo keramické potrubie vedené v hrúbke steny a drevená rúra priložená z vnútornej strany k stene. Nádoba naplnená štrkom mohlo slúžiť na čistenie pritekajúcej vody, ktorá následne kamenným potrubím odtekala do zbernej cisterny. Obrovská cisterna s hĺbkou do 10 metrov bola omietnutá kvalitne vyhladenou omietkou, ktorá zabezpečovala nepriepustnosť stien. Na bočných stranách sú viditeľné zvyšky klenby, ktorá ju pôvodne uzatvárala na hornej strane.
Z budovy pri hradnom hradného paláci pochádza poklad 71 strieborných plieškov, ktoré boli polotovarom k výrobe mincí. Spolu nálezmi keramických téglikov so zvyškami po tavbe farbených kovov a zlomkov váh naznačujú existenciu dielne, ktorá na konci 13. a začiatku 14. stor. produkovala málo kvalitné napodobeniny vtedajších mincí.

mapa


Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com