Menu

Borová hora


Borová hora
Jazierko na Borovej hore. Foto: J. Beljak.


Travertínová kopa na severnom okraji Zvolena sa týči na ľavom brehu rieky Hron. Nálezisko je známe už od 19. storočia (nálezy zlatých drôtov v jazierku). R. 1940 sa na juhozápadnom svahu vyvýšeniny našiel žiarový hrob badenskej kultúry (džbán s hŕstkou kostí, amfora, hrotité črpáky). Keramika tejto kultúry sa našla aj na vrcholovej plošine pri termálnom jazierku. R. 2001 okolie jazierka skúmal R. Malček. Archeologické sondy prerezali sídliskovú vrstvu s nálezmi z doby bronzovej, našla sa tu keramika pilinskej kultúry Významný je objav bronzových šperkov, opäť pilinských výrobkov, s ktorými sa našiel i zvitok zlatého drôtu.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com