Menu

Spojovací múr


mapa

Samostatné opevnené celky Horného a Dolného hradu mali byť spojené do jedného pevnostného komplexu spojovacou hradbou. Múr sa napájal na nárožie veže Dolného hradu od ktorej plynule pokračoval do sedla pod vežou. V jeho najnižšej časti nachádzala vstupná brána. Od nej hradba stúpala po hrebeni v dĺžke približne 200 metrov smerom k Hornému hradu. Preskúmané ukončenie opevnenia naznačuje, že hradba nebola v celom plánovanom rozsahu dokončená a k úplnému prepojeniu oboch hradov chýbalo vybudovať ešte približne 200 m dlhý úsek.
Napriek neobvyklému usporiadaniu s dvoma samostatnými hradmi a rozsiahlej opevnenej ploche nebol Zvolenský hrad vo svojej dobe ojedinelým a úplne výnimočným opevneným komplexom. Podobný dvojhrad ako vo Zvolene je aj jedno z najvýznamnejších kráľovských sídel stredovekého Uhorska vo Visegrade (Maďarsko). Podobne ako na Zvolenskom Pustom hrade – aj vo Visegrade mohutnú obytnú vežu Dolného hradu s Horným hradom prepájajú spojovacie múry.
Z obdobia 12. a 13. storočia poznáme viac hradov, ktoré dosahovali podobný rozsah opevnenia ako hrad Zvolen. Dôvodom pre ich mimoriadny rozsah bola zrejme skutočnosť, že mali slúžiť ako útočisko pre obyvateľstvo zo širšieho okolia. Azda najstarším príkladom je komitátny hrad v Nitre. Podobnú rozlohu mali v 13. storočí aj hrady Bratislava, Spiš, Šariš a Zniev.

Tabuľka rozlohy našich najväčších hradov:

Hrad Nitra (do 15. stor.) - 8,6 ha
Hrad Devín - 6,8 ha
Hrad Bratislava - 6,8 ha
Košice-Hradová - 6,2 ha
Zvolenský Pustý hrad - 4,7 ha
Spišský hrad - 3,7 ha
Hrad Zniev - 3,2 ha

mapa


Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com