Menu

Prvý mesiac prác na Pustom hrade v roku 2018

Počas júna sme s našimi pracovníkmi v rámci spoločného projektu MK SR a ÚPSVAR vyčistili priestor v okolí tzv. spojovacieho múru od náletovej vegetácie a zatrávnili ho. Zrealizovali sme tiež archeologický výskum južnej línie opevnenia Dolného hradu v susedstve kráľovskej veže z 13. storočia a v časti tzv. spojovacieho múru s prvou vstupnou bránou. Sú pripravené na stavebnú sanáciu, ktorá sa začne od budúceho týždňa. Pre jej realizáciu sme už vytriedili kameň. Začali sme tiež skúmať v archeologickej sonde 1/2018, ktorá bude priečnym rezom juhovýchodnej línie opevnenia a v sonde 5/2018, ktorá nám ozrejmí kultúrne vrstvy pod západnou líniou opevnenia v susedstve hlavnej vstupnej brány Dolného Pustého hradu. Od júla budeme s výskumom na Dolnom hrade pokračovať už aj so študentami v rámci medzinárodnej letnej školy archeológie a v jeho druhej polovici sa presunieme na Horný hrad, kde budeme realizovať archeologické sondy s veľkým potenciálom zaujímavých nálezov.
Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)


mesiac jún 2018
Výskum Pustého hradu - jún 2018

(späť na začiatok)


Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Archeologický výskum a sanácia veže boli v roku 2018 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Pracovné workshopy a spracovanie nálezov na hrade Peťuša v roku 2018 boli podporené dotáciou Obnovme si svoj dom MK SR, podprogram 1.3

MKSR

Letnú školu archeológie 2018 podporili:

Visegrad

BBSK

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com