Menu

Balkán


Balkán
Balkán. Foto: J. Beljak.


Terasa Balkán sa nachádza v juhozápadnej časti mesta pri autobusovej stanici neďaleko sútoku Hrona so Slatinou. Obe rieky v minulosti terasu obtekali. R. 1954 sa pri stavbe rodinných viliek našli žiarové hroby. „Popolnicové pole“ následne skúmal G. Balaša. Odkryl 143 žiarových hrobov, medzi nimi i kamenné zvyšky mohýl a tzv. skrinkové hroby. V hroboch sa vyskytovala keramika lužickej kultúry a pomenej i kultúry kyjatickej. Na pohrebisku sa pochovávalo asi 500 rokov v mladšej a neskorej dobe bronzovej. Z tohto obdobia pochádzajú i poklady bronzových nástrojov a šperkov. Na Balkáne sa však zistili aj stopy osídlenia z doby rímskej a v susednom areáli Technickej univerzity sa v 50-tych rokoch preskúmali jamy z včasného stredoveku (9.-10. stor.).Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com